"Resultaatgericht werken zonder de
dwangmatigheid van winnen"
Inspiratieplek Phalaborwa, Zuid-Afrika

Coaching voor resultaat

Coaching is meer dan therapie, een manier het beste van jou naar boven te halen.

Het betreft coach programma ’s voor diverse richtingen: Diep coaching   Transformatie/persoonlijke coaching, leiderschap coaching, salescoaching.

Leiderschap zit in ieder mens. Deze kwaliteiten zijn echter lang niet altijd zichtbaar. Daardoor blijft aangeleerd gedrag de dagelijkse gang van zaken beïnvloeden. Dat verstoort het organisme en zelfsturing, van de persoon zelf en van het team of zelfs de organisatie.

De kunst is om het eigen - authentieke - vermogen naar boven te halen.

Al onze coaching is gebaseerd op resultaatgericht trajecten met betrekking tot de door de deelnemer geformuleerde ambitie en persoonlijke ontwikkeling. Diep Coaching is een programma die in kleine teams of die op individueel niveau worden gegeven, afgestemd op de persoonlijke behoefte.

Het programma zal op de volgende facetten ingaan:

 • mentaal
 • fysiek indien van toepassing.
 • emotioneel
 • spiritueel

Hierdoor kan men transformatie ervaren in privé en zakelijke gebieden.

Werkwijze

Het programma zal bestaan uit verschillende onderdelen om de facetten van authenticiteit aan te raken. Onderdeel zal zijn het verleggen van grenzen, het opblazen van vastzittende patronen en overtuigingen. Men noemt dit het mystieke deel van de mens, dit programma vraagt lef en kan dan ook tot grote inzichten en verandering leiden.

Vooraf aan de sessie zal een intake plaatsvinden waarin wordt gekeken of deze vorm van coaching bij je past, dit zowel vanuit de deelnemerskant als vanuit de visie en codes die Initiatief Voor Vernieuwend Leiderschap hanteert. Wij werken vanuit coaching voor resultaat dus geen therapeutische benadering. Ieder coachtraject is uniek en wij verzorgen de coach die bij je past.

Je kunt bij ons terecht voor:

 • sales coaching voor sterke basis voor onderhandelen met klanten
 • directie coaching
 • diep coachen op het beginsel van bewustwording en zielsniveau en het doorbreken van oeroude patronen die lijken ondoorbreekbaar te zijn
 • duo coaching met de kracht van mannelijke en vrouwelijke energie gebundeld
  (mannelijke energie heeft de kracht door te breken tot de kern, de vrouwelijke energie zal op een liefdevolle manier praktische toepassingen en doelgerichtheid brengen)
 • ambitie coaching op professioneel gebied. Deze coaching geeft richting aan doen
 • coachen voor resultaat waarbij gericht op het behalen van een specifiek doel

Onze coaching kan respectvol confronterend zijn en hebben daardoor het gewenste effect. Onze code is dat gesprekken met de coach ten alle tijde niet worden gecommuniceerd met de werkgever. Indien de opdracht is verleend door een werkgever zullen we wel voorstellen om een afrondend gesprek te hebben met de leidinggevende, waarin de deelnemer zelf bepaalt wat hij wil delen.

Opbrengst

Een hogere mate van satisfactie in leven en werk, tevens ervaar je een verhoogde zelfsturing en of autonomie. Je hebt het stuur weer in handen, hiermee zal in ieder geval je gevoel van eigen authenticiteit blijvend worden en de achting van anderen zal minder sterk je beslissingen beïnvloeden.

Referentie

Cor Gilissen beschikt over de kwaliteit om heel concreet te benoemen wat er is. Te confronteren, in een veilige omgeving, zonder de ander te beschadigen. En zonder (ver)oordelend te zijn.
Dymphe Warmerdam heeft me aan het werk gezet en opdrachten laten doen die me hebben laten inzien dat je zelf de dingen kan doen die je wil doen. Haar kennis over menstypen eneagram en communicatie hebben mij geïnspireerd om helder en in jip en janneke taal te communiceren. Voelde me gehoord en ik heb het door mij gestelde doel gehaald.

Terug naar compleet IVVL programma aanbod