"Resultaatgericht werken zonder de
dwangmatigheid van winnen"
Inspiratieplek Phalaborwa, Zuid-Afrika

Experimentele werkvormen

Wanneer je in je werk geen logische relatie kunt leggen tussen oorzaak en gevolg dan vraagt het je deskundigheid om knelpunten te herkennen, om vroegtijdig in te kunnen grijpen en om deze op te lossen. Wil je deze deskundigheid ontwikkelen dan heb je een omgeving nodig waarin je fouten mag maken. Zo draagt een veilige omgeving met ruimte voor creativiteit hieraan bij. Wat lastig kan zijn is dat je door de organisatiestructuren en -processen juist minder wordt uitgedaagd om verantwoordelijkheid te nemen en ideeën te uiten.

In mijn beleving zorgt juist creativiteit en leiderschap voor vernieuwing en efficiency, maar hoe organiseer je dat dan?

Ervaringsgericht werken

Zonder te bepalen hoe het anders moet, worden individuen en teams op een persoonlijke manier begeleid, waarin experimenteren centraal staat. Het uitgangspunt is om een beeld te krijgen van knelpunten en om verbetermogelijkheden vanuit verschillende kanten te belichten. Vanuit deze mogelijkheden kunnen vervolgens beslissingen worden genomen.

Een andere doelstelling is om verwachtingen van jezelf te overtreffen en om proactief te handelen. Het is fijn om een werkomgeving te kunnen creëren waar ruimte is voor persoonlijke creativiteit en bedrijfsinnovatie, zonder dat het direct geld kost. Verder wordt gewerkt met alles wat binnen de organisatie aanwezig is. Zo worden huidige competenties en successen benut en als iets niet werkt, is het de bedoeling om ervan te leren en het anders te gaan doen.

We gaan:

 • improviseren en ondervinden
 • delen en leren van jezelf en van anderen
 • patronen leren herkennen en stapsgewijs werkvormen toepassen

Waar nodig deel ik in ervaringen, reik ik opties aan en spiegel ik waardoor ingesleten patronen zichtbaar kunnen worden.

Werkwijze

We werken met een intentie en een helder doel voor ogen zonder dat vooraf het proces precies bekend is. Daarbij worden de huidige successen gebruikt om de organisatie en de klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Invalshoeken, van waaruit gestart kan worden met experimenteren, zijn:

 • actuele knelpunten
 • ontwikkelingen vanuit een thema, waarbij verbinding tussen mens en organisatie centraal staat
 • anticiperen op komende veranderingen
 • inzoomen op actuele fouten om ervan te leren en het anders te gaan doen
 • het vormgeven van nog niet concrete ideeën, waarvoor motivatie, overtuiging en enthousiasme reeds aanwezig is

Opbrengst voor de deelnemer

 • kansen zien en benutten
 • verbanden leggen: analytisch maar niet statisch
 • energielekken opsporen en dichten
 • het versoepelen van besluitvormingsprocessen
 • zelf in staat om experimentele processen te begeleiden
  (observeren, vaststellen wat wel werkt en wat niet werkt, zelf actie durven ondernemen, eigen keuzes maken, stellen van vragen om dialoog te bevorderen, feedback geven, durven uit de comfortzone te stappen, fouten durven maken)
 • doorbreken van vaste gewoonten en overtuigingen
  ('out of the box' denken en ideeën durven te uiten zonder terug te deinzen voor reacties van anderen)
 • knelpunten en opties vanuit meerdere kanten belichten

Het groepsproces heeft geleid tot bewustwording van ons gedrag en een projectmanagement-aanpak, die bij onze organisatie past. Doordat ieder zijn eigen inbreng tijdens het groepsproces vanuit ‘eigen IK’ doet, hebben we een ‘goed’ gevoel en realiseren we doelen beter. Christel heeft vertrouwen gewonnen bij de betrokken collega’s en heeft hen van daaruit gestimuleerd in zowel persoonlijke ontwikkeling als in projectmanagement. Haar bijdrage hierin is wezenlijk en helpt medewerkers dit nog dagelijks toe te passen in de praktijk.
Ik kan Christel aanbevelen vanuit de warmte, oprechtheid en het analyserende capaciteiten, die ze als mens heeft. Deze kwaliteiten en het goed kunnen verwoorden van alles wat ze ziet, maakt haar een adviseur die kan confronteren, spiegelen en ondersteunen waarbij je je veilig blijft voelen als mens.
Herman Rutten - Directeur Vitelia

Terug naar compleet IVVL programma aanbod