"De essentiële principes van
leiderschap zitten in jezelf"
De vlucht van de adelaar

Rienk Geertsma

Mijnbasis faciliteert in de nodige gesprekken op het pad naar meer plezier, energie en eigenwaarde in werk en privé. Het pad is vaak kronkelig. Zolang je haar maar blijft volgen brengt zij jouw waar je zijn moet. Het begint met bewust te worden van de gesprekken die je nu met jezelf voert, het effect hiervan op je staat en je handelen. Bewust, de eerste van mijn vijf kernwaarden die voor mij een leidraad zijn in mijn leven: Bewust, Anders, Samen, Integriteit en Synergie.

Bewust zijn… het heeft alles te maken met het gewaar worden van wat er zich in je en daar buiten afspeelt zonder te oordelen. Enkel door anders te denken en te doen ten opzichte van wat je gisteren dacht en deed kun je oude beperkende overtuigingen en patronen loslaten. Ga je alleen dit avontuur aan, dan kom je er ook wel. Samen kom je altijd verder… het is leuker en je zult met meer gemak jezelf kunnen overstijgen. Integriteit is de reis naar meer plezier, vitaliteit en zingeving. De zoektocht naar wat jou eigen is en het hiernaar handelen. Een integraal samenspel van het synchroon krijgen van je binnenwereld met de buitenwereld. Synergie is het ultieme resultaat dat vanzelf ontstaat wanneer alle vier waarden samenkomen. Co-creatie in haar meest pure vorm.